חסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך המורכב ממגוון פתרונות כגון:
קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.

חיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך המורכב ממגוון פתרונות כגון:
קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות.

החיסכון הפנסיוני ממלא שלושה תפקידים עיקריים בחייו של הלקוח ומשפחתו:

  1. ביטחון כלכלי בתקופת הפרישה.
  2. מתן מענה כלכלי למבוטח ולמשפחתו במקרה שלא יוכל לעבוד.
  3. מתן מענה כלכלי למשפחה במקרה פטירה בטרם עת.
 

כאשר מגיעים לגיל פרישה, כספי החיסכון משולמים כסכום חודשי (קצבה) לכל החיים כאשר מעבר לקצבה מזערית, ניתן גם לקבל סכומים חד פעמיים. ההפקדות לחיסכון מזכות בהטבות מס (זיכוי/ניכוי על פי החוק), הניתנות על ידי המדינה לעידוד החיסכון הפנסיוני.

מה כולל תכנון פנסיוני?

ישנן 4 קטגוריות של מוצרים פנסיונים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות, בנוסף, בתוך כל קטגוריה יש מגוון רחב של אפשרויות שמציעים בתי השקעות וגופים נוספים, וכן שלל מסלולים.

כל קטגוריה מתאפיינת ברמת סיכון אחרת, ולכן המרכיב הראשון בתכנון הפנסיוני הוא בירור של העדפות החוסך.

יש מי שמוכן להסתכן יותר כדי להגיע לתשואות פוטנציאליות גבוהות ויש מי שמעדיפים להסתפק בתשואות צנועות יותר אבל לישון בשקט בלילה.

גם גיל החוסך משפיע על בחינה זו, שכן ככל שמתקרבים לגיל הפרישה מעבודה, מומלץ באופן כללי לצמצם את מידת החשיפה למוצרים פיננסיים מסוכנים.

קרן פנסיה

מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנה כיסויים ביטוחיים למשך תקופת החיסכון.

קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית, שנותרת יציבה למדי.

קופות גמל
מהוות אחד מאפיקי החיסכון ארוך הטווח המשמשים כפלטפורמה לניהול כספים קצבתיים המיועדים לקצבה חודשית וכספים הוניים המיועדים למשיכה חד-פעמית.
ביטוח מנהלים

הוא חוזה אישי, פוליסה, בין המבוטח לבין חברת הביטוח.

הפוליסה היא הסכם אישי המגדיר את תנאיו של המבוטח בביטוח המנהלים. חברת הביטוח או המבוטח אינם יכולים לשנות את הפוליסה במהלך התקופה באופן חד צדדי.

קרן השתלמות

היא תכנית חיסכון, פטורה ממס, לתקופה של 6 שנים ואילך, כלומר חיסכון לטווח בינוני (למעט מימוש הקרן לצורך השתלמות).

אמנם שם המוצר הוא קרן השתלמות, אך חשוב לדעת כי הכספים לא נועדו למטרות השתלמות בלבד ובתום תקופת החיסכון, לאחר 6 שנים, תוכלו לעשות בכספים כרצונכם.

שלחו מייל

מלאו את הפרטים ואחזור אליכם בהקדם.
או בטלפון 050-7924597